TIPS VOOR THUIS

Gloss - - Lifestyle -

Be­hal­ve flink poetsen, boe­nen en was­jes draai­en hoort op­rui­men ook bij de len­te. Wie op­ruimt, ont­doet zich van bal­last. In de len­te wil je lich­ter le­ven en geen rom­mel met je mee­sle­pen. Hoe min­der rom­mel en spul­len, hoe min­der je wordt af­ge­leid.

a Be­gin klein. Ruim een la­de in de bad­ka­mer op. Kijk naar de houd­baar­heids­da­tum van al­le pil­len, zalf­jes en der­ge­lij­ke. Je zult ver­baasd zijn over de hoe­veel­heid rom­mel­tjes die uit één klein laatje komt. b Je hoeft niet per se heel veel spul­len weg te gooi­en om op te rui­men. Het gaat er om dat er een sys­teem zit in je be­zit­tin­gen. Met nieu­we do­zen, map­pen of bak­ken kun je de boel vaak heel goed or­ga­ni­se­ren en ook dat geeft veel rust.

c Be­hal­ve schoon­ma­ken geeft een nieuw ver­f­je ook een fris ge­voel. Zo­dra je een muur­tje een an­de­re kleur geeft en wat bij­pas­sen­de ac­ces­soi­res koopt, voelt je in­te­ri­eur als nieuw. Ook een ta­fel­tje of lamp­voet geef je met (krijt)verf in een hand­om­draai een nieu­we look.

d Je kle­ding­kast is iets waar je da­ge­lijks voor staat. Door die te re­or­ga­ni­se­ren kun je let­ter­lijk en fi­guur­lijk ruim­te ma­ken. Als je al­le win­ter­vesten in een plas­tic box naar zol­der brengt, blijk je op­eens zee­ën van ruim­te te heb­ben.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.