VREEM­DE DRO­MEN?

Gloss - - Health -

Je her­kent het wel, soms heb je een vreem­de droom dat je bij­voor­beeld paars haar hebt of he­le er­ge ru­zie met ie­mand die je niet eens kent. De­ze droom komt door het emo­ti­o­ne­le deel van onze her­se­nen. Dit komt door­dat het ra­ti­o­ne­le deel niet ont­waakt tij­dens onze Rem-slaap. We zien tij­dens het dro­men al­leen onze in­ner­lij­ke we­reld en niet de wer­ke­lijk­heid, daar­om kun­nen dro­men bi­zar­re vor­men aan­ne­men en kan het zijn dat je vreemd gaat dro­men. Je kunt je droom niet al­tijd goed her­in­ne­ren. Dit komt om­dat het kor­te ter­mijn ge­heu­gen niet of heel slecht werkt tij­dens het dro­men.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.