6x Scheer­ap­pa­raat van Wil­k­in­son voor vrou­wen

Gloss - - Health -

De lijn van Wil­k­in­son Sword vrou­wen heeft een com­pleet nieu­we look! Voor ex­tra glad­de voor­jaars­be­nen en een scheer­sen­sa­tie voor on­der de dou­che. De lie­ve pas­tel­kleu­ren ma­ken plaats voor een stijl­vol zwart ui­ter­lijk waar­mee het ele­gant en stoer over­komt! De Hy­dro Silk scheer­ap­pa­raat be­vat nu het nieu­we Hy­dra-re­new™ Se­rum met she­a­bo­ter voor ex­tra ver­zor­ging van de huid. Zelfs de meest ge­voe­li­ge huid­jes kun­nen de­ze zo­mer met trots hun be­nen sho­wen. www.wil­k­in­son-sword.com

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.