5x Bio Ac­ti­ve huid­ver­zor­gings­crè­me

Gloss - - Health -

Nu de win­ter­maan­den voor­bij zijn kan je huid wel een her­stel­len­de op­pe­per ge­brui­ken! De len­te komt in zicht met de eer­ste zon­ne­stra­len, het­geen wat bo­ven­dien vraagt om een be­scher­men­de dag­crè­me met een zon­ne­fac­tor. Mi­ne­ral Skin Cos­me­tics biedt met Bio Ac­ti­ve by Mi­ne­ral Ca­re Day Cream + Wee­kly Tre­at­ment een rij­ke hy­dra­te­ren­de dag­crè­me mét SPF 15. Te­vens be­vat het een ex­tra week­kuur van 7 in­ten­sief voe­den­de vi­ta­mi­ne­cap­su­les om ón­der de­ze dag­crè­me aan te bren­gen. De­ze zor­gen voor een ex­tra boost en een let­ter­lijk stra­lend be­gin van de len­te! www.mi­ne­ral­skin­cos­me­tics.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.