Bertina van den Berg-groen

Gloss - - Health - www.be­ri­no.nl

Mijn naam is Bertina van den Berg-groen en ik ben ei­ge­naar van Be­ri­no The Art Of Beau­ty in het Frie­se Grou. Sa­men met mijn man Ino van den Berg en een en­thou­si­ast team van spe­ci­a­lis­ten op het ge­bied van haar en beau­ty la­ten wij da­ge­lijks de men­sen stra­len. In een sfeer­vol­le am­bi­an­ce stre­ven wij naar per­fec­tie. Ie­der mens is uniek en zo be­na­de­ren wij ie­der­een op een per­soon­lij­ke ma­nier. Ben je be­nieuwd wat wij te bie­den heb­ben, kom ge­rust eens langs en wij la­ten je stra­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.