Musha Cay

Gloss - - Lifestyle -

Toe­ge­ge­ven, wij had­den er ook nog nooit van ge­hoord. Maar het schijnt re­la­tief best mak­ke­lijk te zijn om er te ko­men. Bij de Ba­ha­ma’s zet je met je pri­vé-vlieg­tuig koers naar het zuid­wes­ten en na zo’n twee­hon­derd ki­lo­me­ter daal je in rech­te lijn af om te lan­den op de mid­den­stip in Musha Cay. Ver­wacht geen wel­komst­co­mi­té, want met maar vijf hui­zen is het re­de­lijk dun ge­zaaid met be­wo­ners. Da­vid Cop­per eld is dol op dit klei­ne en ex­clu­sie­ve stuk­je op de aar­de. Niet al­leen van­we­ge de prach­ti­ge ko­raal­rif­fen en het hel­de­re wa­ter, maar vol­gens de ma­gi­ër heeft hij de Bron van de Eeu­wi­ge Jeugd ont­dekt op dit ei­land. Kijk, dat is het soort ma­gie waar vrou­wen van hou­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.