De lief­des van Lo­ret­ta

Gloss - - Stars -

Ze zijn in­mid­dels wat jaar­tjes ou­der, maar een jon­ge Lo­ret­ta en een jon­ge Jeroen Pauw had­den een kort­du­ren­de sto­men­de lief­des­ver­hou­ding. Ze wa­ren col­le­ga’s bij het nieuws en had­den het sa­men héél ge­zel­lig aan de desk.

Trouw aan Lou

Nu is Lo­ret­ta al­weer ja­ren met Lou, een vriend van haar va­der. Een stuk ou­der, maar ze heeft het jn met hem. Of ze el­kaar trouw zijn? “Ach weet je, trouw is re­la­tief”, zegt ze daar over. “Het gaat vaak al­leen over de vle­se­lij­ke lus­ten en dat is zo­veel min­der waard dan de emo­ti­o­ne­le din­gen die je met an­de­ren mee­maakt dan met je partner. Lou zei vroe­ger ook al­tijd: “Bo­ven de gor­del ben ik hon­derd pro­cent trouw. En dat is ook zo. Laat hem maar een sche­ve schaats rij­den, als ik er maar geen last van heb.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.