5 Slech­te ge­woon­tes DIE JE NA­GELS VER­PES­TEN

Gloss - - Health -

NAGELBIJTEN

Met stip op 1 staat nagelbijten. Koop bij de dro­gist een an­ti na­gel­bijt of ga langs bij een na­gels­ty­lis­te. Zij kan je na­gels voor­zien van een gel­laag­je die je er niet zo­maar af kan bij­ten.

NA­GEL­LAK ER­AF PLUKKEN

Som­mi­ge men­sen heb­ben de nei­ging om hun na­gel­lak er­af te krab­ben, zo­dra de na­gel­lak be­gint te slij­ten. Stop! Pak een na­gel­la­kre­mo­ver en ver­wij­der daar­mee de na­gel­lak. Door het ge­pluk be­scha­dig je na­me­lijk de bo­ven­ste laag van je na­gels, met als re­sul­taat zwak­ke na­gels!

TE LANG DE­ZELF­DE NA­GEL­LAK DRA­GEN

Door te lang de­zelf­de na­gel­lak te dra­gen, tast je de kleur van je na­gels aan en kun­nen je na­gels zelfs uit­dro­gen. Wit­te plek­jes op je na­gels wij­zen op uit­dro­ging. Zorg dat je el­ke week even je na­gel­lak ver­verst.

JE NA­GELS ALS GE­REED­SCHAP GE­BRUI­KEN

Han­dig hoor, van die na­gels waar­mee je bij­voor­beeld een stic­ker er­gens af kan krab­ben of iets mee kan open­ma­ken. Toch is dit fu­nest voor je na­gels. Het be­scha­digt je na­gel en kan er zelfs voor zor­gen dat je na­gel af­breekt.

JE HAN­DEN GEEN VER­ZOR­GING GE­VEN

Mooie na­gels ko­men al­leen goed tot hun recht bij ver­zorg­de han­den. Zorg er dus voor dat je je han­den da­ge­lijks ver­zorgt met een rij­ke crè­me.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.