Span­nen­de lief­des­ver­ha­len

Gloss - - Inhoud -

Bri­git­te Bar­dot & Gun­ther Sachs

Te­gen de groot­ste ma­nier waar­op mul­ti­mil­jo­nair Gun­ter Sachs haar het hof maakt, is zelfs de fie­re Fran­çai­se Bar­bot niet be­stand. Maar het blijft geen ro­zen re­ge­nen. Het hu­we­lijk lijkt voor de Duit­se play­boy geen re­den om zijn flam­boy­an­te le­vens­stijl op te ge­ven.

Zo’n twin­tig jaar na het ein­de van de Twee­de we­reld­oor­log ligt het nog ge­voe­lig: een Duit­se play­boy die trouwt met de groot­ste ster van de Fran­se ci­ne­ma. Dat hu­we­lijk tus­sen Gun­ter Sachs en Bri­git­te Bar­dot juist op 14 ju­li, de Fran­se na­ti­o­na­le feest­dag, plaats­vindt en de voor­pa­gi­na’s van de kran­ten haalt, maakt het nog een graad­je er­ger. Bri­git­te heeft in haar roes van ver­liefd­heid nooit re­ke­ning ge­hou­den met de hef­ti­ge reacties, schrijft ze in haar au­to­bi­o­gra­fie: “De he­le we­reld wond zich op ver­baas­de zich, was ver­rukt of ver­ont­waar­digd. Ik, de meest Fran­se Fran­çai­se, durf­de een Duit­ser te trou­wen! Wat een schan­de!”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.