Me­ta­mor­fo­se

In el­ke edi­tie ver­rast het pro­fes­si­o­ne­le Ma­ke-over team van Gloss le­ze­res­sen met een com­pleet nieu­we look in de stu­dio van Mi­ni­stry of Beau­ty te Apel­doorn. De­ze keer is Anouk aan de beurt.

Gloss - - Inhoud -

Gloss-le­ze­res­sen ver­ras­send an­ders

Mi­chel­le na­mens De­li­lah:

“Om een ega­le huid te krij­gen heb ik de Ti­me Fra­me Foun­da­ti­on ge­bruikt. Ver­vol­gens heb ik de Fa­re­well Crea­my Con­ce­a­ler, Pu­re Touch Tran­cu­lent Pow­der en de Co­lor Blush Ope­ra aan­ge­bracht. Met de Gel­li­ner en de Co­lor In­ten­se Ey­es­ha­dow heb ik een soft smo­key eye ge­cre­ëerd. De Co­lor Gloss Or­chid geeft het een fris ge­heel.”

Ad Pe­ters, top­kap­per en pre­si­dent In­ter­coi ure:

“Anouk had lang haar wat re­de­lijk mas­sief viel. Ik heb het haar in een lob ge­knipt, waar­door er meer luch­tig­heid in haar kap­sel zit. Door­dat ze een vol­le bos heeft, valt het lek­ker speels. De kleur is be­lang­rijk bij de­ze cou­pe. Ik heb ge­ko­zen voor nieu­we bei­ge tin­ten en de ba­laya­ge tech­niek toe­ge­past.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.