In­ter­coif­fu­re

In el­ke edi­tie van Gloss geeft een In­ter­coi ure kap­per een ster een nieu­we cou­pe. Wil je meer we­ten over de­ze spe­ci­aal ge­se­lec­teer­de In­ter­coi ure kap­sa­lons? Ga dan naar www.in­ter­coi ure.nl

Gloss - - Inhoud -

Een nieu­we cou­pe door In­ter­coi ure

BERTINA: Ba­bet­te van Veen is een mooie na­tu­ral beau­ty. Zij heeft niet veel va­ri­a­tie in haar cou­pe en kleur ge­had ge­du­ren­de ja­ren. Ba­bet­te zou ik een ad­vies ge­ven voor een qua­si non­cha­lan­te lan­ge bob met krul­len. Dit kap­sel kan ze los­jes dra­gen. Het ge­zicht kan zo be­ter tot zijn recht ko­men en geeft een fris­se, stoe­re en na­tuur­lij­ke uit­stra­ling. De kleur van de cou­pe is na­tuur­lijk blond met di­ver­se nu­an­ces en een iets don­ke­re aan­zet, zo­dat je meer diep­te krijgt in het kap­sel en geeft te­vens een speels e ect. Kort­om een stoer, vrou­we­lijk en fris kap­sel wat Ba­bet­te zal la­ten stra­len.

Ba­bet­te van Veen

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.