De on­ster­fe­lij­ke Jac­kie Onas­sis

Nog steeds wil­len we álles we­ten over Jac­kie O. Ze is de on­ver­ge­te­lij­ke First La­dy van Jo­hn F. Ken­ne­dy, die zo tra­gisch aan zijn ein­de kwam. Een icoon van haar tijd die nu nog al­tijd be­roem­de vrou­wen als onze Máxima in­spi­reert.

Gloss - - Inhoud -

Als Ame­ri­ka ooit een droom­ko­nin­gen ko­nin­gin zou heb­ben ge­had, dan wa­ren dat Jo­hn en Jac­kie Ken­ne­dy ge­weest. Al­le­bei jong, knap, slim en rijk spreekt het paar tot ie­ders ver­beel­ding. Na­tuur­lijk hielp de tra­gi­sche dood van Jo­hn mee aan de my­the­vor­ming. Maar ook toen ze nog pre­si­dent en First La­dy wa­ren, smul­de het volk van hun le­ven. Van Jac­kies jur­ken tot aan Jo­hn’s gloed­vol­le toe­spra­ken; al­les werd mi­nu­ti­eus ge­volgd.

Met Marilyn Monroe

Dat Jo­hn er min­na­res­sen op na­hield en het zelfs met de le­gen­da­ri­sche Marilyn Monroe aan­leg­de, werd pas la­ter be­kend. Ook de spil­zucht van Jac­kie, die mil­joe­nen uit­gaf aan de

“Zij was de doom­ko­nin­gin van Ame­ri­ka”

her­in­rich­ting van het wit­te huis en zich he­le­maal suf shop­te aan jur­ken, kwam pas la­ter aan het licht. Tij­dens hun kor­te pe­ri­o­de in het Wit­te Huis wer­den ze ge­zien als de roy­als die Ame­ri­ka al­tijd zo graag had ge­had.

Du­re le­vens­stijl

De dood van Jo­hn, die Jac­kie zo jong we­du­we maak­te, maak­te haar al­leen nog maar ico­ni­scher. De he­le we­reld rouw­de mee met de jon­ge we­du­we die met twee kin­de­ren ach­ter­bleef. La­ter bleek dat ze flin­ke ru­zie maak­te met haar schoon­fa­mi­lie, die haar ‘maar’ twee ton per jaar ga­ven om van te le­ven. Haar du­re le­vens­stijl kost­te ve­le ma­len meer. Dit heeft ze­ker mee­ge­speeld toen ze en­ke­le ja­ren la­ter met mil­jar­dair Aris­to­te­les Onas­sis trouw­de. Nu was de we­reld ge­schokt; hoe kon hun mooie jon­ge idool trou­wen met een stok­ou­de Griek?

Voor al­tijd jong

In 1994 stierf Jac­kie ta­me­lijk ano­niem in New York. Nooit had ze zich meer voor een ca­me­ra ver­toont, zo­dat ze in ie­ders her­in­ne­ring nog al­tijd de jon­ge stra­len­de vrouw is van de knap­pe pre­si­dent.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.