Ti­me-out!

Gloss - - Inhoud -

Ac­tu­eel over­zicht van lms, boe­ken en eve­ne­men­ten die je niet mag mis­sen

Spe­ci­a­list Post­mor­ta­le zorg Isa­bel Dieu­don­né heeft twee jaar ge­le­den haar werk als re­cher­cheur vaar­wel ge­zegd na een hef­ti­ge zaak. Tot nu. Haar half­broer, re­cher­cheur Da­vid Ni­chols, roept haar hulp in als hij een hoofd op zijn keu­ken­ta­fel vindt. Van wie is dat hoofd? Waar­om ligt het in zijn keu­ken? Isa­bel moet uit­zoe­ken waar­om het hoofd op zijn ta­fel is be­landt. De­ze thril­ler is van­af 13 april ver­krijg­baar.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.