All pink

Gloss - - Inhoud -

De­ze roy­als gaan voor ro­ze

Wat doen de roy­als als het soms een beet­je te­gen­zit, de zon even niet schijnt en je toch weer stra­lend voor de dag moet ko­men? Een blik in de kle­ding­kast en het gaat in­eens een stuk be­ter. Ma­ry van De­n­e­mar­ken, Qu­een Eli­sa­beth en on­ze ei­gen Maxi­ma grij­pen dan naar fel­ro­ze kle­ding­stuk­ken. De­ze GLOSS kleur werkt als een vi­ta­mi­ne­stoot voor je hu­meur. De fel­ro­ze kleur staat im­mers voor ide­a­lis­me, or­de, ge­voe­lig­heid, warm­te, char­me, al­lu­re en is uit­druk­kings­sterk. Zelfs Ma­bel durft na 4 jaar rouw weer de­ze ster­ke kleur aan te trek­ken. Ro­ze laat je te al­len tij­de stra­len …

Qu­een Eli­sa­beth van En­ge­land zal je al­tijd in fel­le kleu­ren zien. En haar hoed en hand­tas hier al­tijd op af­ge­stemd.

Kroon­prin­ses Ma­ry van De­n­e­mar­ken zet met haar strak­ke, een­vou­di­ge jurk­je om haar slan­ke guur een wa­re trend neer. Met het etui-tas­je in de­zelf­de fel­le ro­ze kleur, wordt het ge­heel per­fect af­ge­maakt.

Dit een­vou­di­ge, maar zeer char­man­te jurk­je staat Met­te-ma­rit van Noor­we­gen fan­tas­tisch. Ook het haar zit lek­ker los­jes, maar zeer vrou­we­lijk. Dit moet ze va­ker doen!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.