Sche­ren

Gloss - - Beauty -

HOUDT ÉÉN TOT DRIE DA­GEN Ve­le vrou­wen gaan voor sche­ren; het gaat na­me­lijk snel en mak­ke­lijk. He­laas zijn de ha­ren net zo snel weer te­rug als dat ze ver­dwij­nen. Dit komt door­dat het haar niet met wor­tel en al wordt ver­wij­derd, maar wordt af­ge­sne­den op het dik­s­te punt. Hier­door groeit het nog snel­ler en krach­ti­ger te­rug, met als ge­volg; stop­pels! Ge­bruik tij­dens het sche­ren een huid­vrien­de­lij­ke schuim (bij­voor­beeld met aloë vera) om ir­ri­ta­tie van de huid te voor­ko­men. Zorg er­voor dat je al­tijd een scherp mes­je ge­bruikt!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.