Ont­ha­rings­crè­me

Gloss - - Beauty -

HOUDT ON­GE­VEER ÉÉN WEEK Mak­ke­lijk, pijn­loos en goed­koop; dat is wat we wil­len! Ge­luk­kig be­staan er nu ver­schil­len­de ont­ha­rings­crè­mes waar­mee jij bin­nen 15 mi­nu­ten een glad­de huid hebt. Breng de crè­me met een spa­tel aan op het ge­wens­te ge­bied en spoel het na 5 tot 15 mi­nu­ten (af­han­ke­lijk van wat er op de tu­be staat) af. De in­gre­di­ën­ten van de crè­me zor­gen er­voor dat de pro­te­ï­ne struc­tuur van je haar wordt af­ge­bro­ken, waar­door je ha­ren ver­zwak­ken en je ze sa­men met de crè­me een­vou­dig kunt weg­spoe­len. He­laas wordt de haar­wor­tel niet be­ïn­vloed, maar toch zorgt de­ze me­tho­de voor min­der stop­pels dan sche­ren. Let op: Heb jij last van een ge­voe­li­ge huid? Dan is het ver­stan­dig om het pro­duct eerst op een klein deel van je huid te tes­ten om een al­ler­gi­sche re­ac­tie uit te slui­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.