6x Stra­len­de ogen

Gloss - - Lifestyle / Health -

Wil jij ook af van don­ke­re krin­gen en vocht­op­ho­pin­gen rond­om de ogen? De­ze ex­clu­sie­ve lif­ten­de an­ti-rim­pel oog­crè­me van Blè­zi is hier­voor spe­ci­aal ont­wor­pen! Fij­ne lijn­tjes en rim­pels wor­den ook ge­lijk be­han­deld en de oog­crè­me sti­mu­leert de pro­duc­tie van col­la­geen, ver­be­terd de elas­ti­ci­teit en gaat ver­slap­ping te­gen. Kijk voor meer in­for­ma­tie op www.ble­zi.com

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.