Weg met eelt

Gloss - - Lifestyle -

Ver­wij­der voor­zich­tig het eelt van je voe­ten. Dit kun je doen door mid­del van een puim­steen, eel­trasp of eelt­vijl. Let goed op dat je dit voor­zich­tig doet. Er moet na­me­lijk wel een klein laag­je eelt op je voet blij­ven zit­ten om je huid te be­scher­men. Als je te ver gaat met het ver­wij­de­ren, kun­nen er wond­jes en huid­be­scha­di­gin­gen ont­staan. Een ex­tra tip: je kunt ook eelt­crè­me ge­brui­ken om een te­veel aan eelt te voor­ko­men. Breng de­ze crè­me 2 keer per dag aan op je hie­len en bal van de voet en mas­seer het zacht­jes in. Je moet het ech­ter wel re­gel­ma­tig blij­ven ge­brui­ken, an­ders wordt het eelt ge­woon weer op­nieuw ge­vormd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.