5x Een fris­se­re, strak­ke­re huid

Gloss - - Lifestyle -

Geen be­hoef­te aan bo­tox, in­jecta­bles of zelfs plas­ti­sche chi­rur­gie? Dan zijn Der­ma­tu­de Me­ta The­ra­py be­han­de­lin­gen de per­fec­te op­los­sing. De­ze na­tuur­lij­ke huid­ver­be­te­rings­me­tho­de ver­min­dert die­pe rim­pels, jne lijn­tjes, huid­ver­slap­ping, kraai­en­poot­jes, gro­ve po­ri­ën, pig­ment­vlek­ken en ac­ne lit­te­kens zicht­baar. Dit 100% na­tuur­lij­ke al­ter­na­tief voor een fa­ce­lift boek je bij een ge­cer­ti ceer­de Me­ta The­ra­py spe­ci­a­list. Naast de e ec­tie­ve sa­lon­be­han­de­lin­gen heeft Der­ma­tu­de ook ge­a­van­ceer­de an­ti-aging skin ca­re! Voor meer in­for­ma­tie kijk je op www.der­ma­tu­de.com

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.