2x Luxe zon­ver­zor­gings­pak­ket

Gloss - - Lifestyle -

De pa­ra­been­vrije zon­ne­pro­duc­ten van de nieu­we BELNATUR ALGA Sun-lijn wer­ken her­stel­lend, be­scher­mend en hel­pen huid­ver­ou­de­ring door Uv-stra­ling te voor­ko­men. De pro­duc­ten be­vat­ten mi­ne­ra­le UVA- en UVB lters en zijn ver­rijkt met on­der an­de­re de vi­ta­mi­nen B5 en E, jas­mijn avo­no­ï­den, ko­kos­olie en she­a­but­ter. De lijn be­staat uit een Max Pro­tec­ti­on SPF 50+ zon­ne­melk voor het li­chaam, een DNA Re­pair zon­ne­crè­me voor het ge­zicht met SPF 25 en de Crystal Sun SPF 30, een trans­pa­ran­te en wa­ter­af­sto­ten­de zon­be­scher­mings­spray die ge­mak­ke­lijk wordt op­ge­no­men door de huid zon­der een vet­tig ge­voel ach­ter te la­ten. Voor meer in­for­ma­tie kijk je op www. beau­ty-a airs.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.