MULTIDATEN

Gloss - - Lifestyle -

Wil jij da­ten met meer­de­re man­nen? Dan wordt het tijd om je in­ner­lij­ke se­cre­ta­res­se en par­ty­plan­ner naar vo­ren te schui­ven. Al­ler­eerst: stel een maxi­mum vast aan ver­schil­len­de man­nen die je wilt da­ten. Want waar de één nog kan ont­hou­den wel­ke in­for­ma­tie je met man A,B, C en D hebt ge­deeld, heeft een an­der al moei­te bij twee ver­schil­len­de man­nen. En niets zegt zo over­tui­gend: ik ben jou en ons ge­sprek al­weer ver­ge­ten als twee keer het­zelf­de ver­tel­len.

Ten twee­de: wees eer­lijk dat je niet ex­clu­sief bent, maar zon­der de­tails te ge­ven. Krijg je toch ge­voe­lens voor ie­mand? Dat is het mo­ment om de an­de­re aan­bid­ders even in de ijs­kast te zet­ten. En last but not least: hou je so­ci­al me­dia een tik­je eh… so­ci­aal. Check niet te vaak in bij res­tau­rants en geef niet te veel prijs over je ac­ti­vi­tei­ten. Zo voor­kom je dat je Fa­ce­book­pa­gi­na een who’s who voor po­ten­ti­ë­le stal­kers wordt of een be­de­vaarts­oord voor te­leur­ge­stel­de Tin­der-da­tes. Hou het over­zich­te­lijk, mys­te­ri­eus, clas­sy en ge­niet voor twee.. of drie!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.