AC­NE VRIJ BIN­NEN DRIE MAAN­DEN

Gloss - - News -

Je zal het maar heb­ben. Ac­ne doet niet al­leen wat met je ge­zicht, maar het tast ook je he­le so­ci­aal-emo­ti­o­ne­le wel­zijn aan. Ac­ne maakt je on­ze­ker en kan soms dra­ma­ti­sche so­ci­a­le ge­vol­gen heb­ben. Vi­tal Veld­ho­ven is dé ac­ne-spe­ci­a­list die de pro­ble­men van­uit de kern aan­pakt. Er kan dus wat aan ge­daan wor­den, maar het is ont­zet­tend be­lang­rijk wát je er aan doet. De gou­den re­gel van Vi­tal Veld­ho­ven is dat je zo­wel de bin­nen­als de bui­ten­kant moet aan­pak­ken.

Het 4-stappenplan

De­ze unie­ke me­tho­de maakt het mo­ge­lijk om een re­sul­taat te be­rei­ken van 85 tot 95%, bin­nen drie maan­den, ZON­DER me­di­cij­nen. HET 4 STAPPENPLAN BE­STAAT UIT: • on­der­zoek naar je eet­ge­woon­tes • een ont­gif­ten­de fa­se • ge­rich­te ac­ne-be­han­de­lin­gen • ge­bruik van spe­ci­a­le the­ra­peu­ti­sche

pro­duc­ten voor de huid

On­ze gou­den re­gel: “Pak zo­wel de bin­nen als de bui­ten­kant aan”

WIE: Ja­mie Saun­ders WAAR: Ac­ne In­sti­tuut Vi­tal Veld­ho­ven WAT: Ac­ne en lit­te­ken­ver­min­de­ring

vr G

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.