Loes Oud-van der Zij­den

Gloss - - News - www.ac­ne­be­han­de­ling.nl of www.vi­tal­veld­ho­ven.nl

Ac­ne­the­ra­peu­te Loes

Oud-van der Zij­den houdt zich al 35 jaar be­zig met huid­aan­doe­nin­gen zo­als ac­ne, puist­jes en lit­te­kens. Ze heeft een dank­ba­re taak, vindt ze. “Door on­ze suc­ces­vol­le be­han­del­me­tho­de zien we het ge­zon­de zelf­ver­trou­wen weer te­rug­ko­men bij men­sen die eerst niet meer om zich heen durf­den te kij­ken van on­ze­ker­heid. Dat geeft el­ke keer weer een bij­zon­der ge­voel.” Ac­ne­pa­ti­ën­ten uit het he­le land en ver daar­bui­ten, ko­men bij Vi­tal Veld­ho­ven te­recht. Ze heb­ben dan al vaak van al­les ge­pro­beerd. “Zon­der lit­te­kens en stra­lend van ge­luk gaan ze na de laat­ste be­han­de­ling weer weg. Daar­om, als je ac­ne hebt, er is al­tijd wat aan te doen. Maar doe het goed, door het pro­bleem van bui­ten én van bin­nen aan te pak­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.