Ac­tie, avon­tuur en adre­na­li­ne

Gloss - - Lifestyle -

Een RIB, of­wel een Ri­gid In at­ta­ble Boat, is een er­va­ring om nooit te ver­ge­ten. En ze­ker niet als je dit op de gol­ven van de zee be­leeft met een ech­te Noor­man als ka­pi­tein. Wa­ter­dicht pak aan, in­struc­ties op­vol­gen, het zou­te wa­ter in je ge­zicht voe­len slaan en voor­al: vol gas over het wa­ter! We lo­ve it! Hier boek je je on­ver­ge­te­lij­ke tocht: http://ra­v­na oke.no Wie lie­ver het vas­te­land on­der zich heeft kan fan­tas­ti­sche wan­del­toch­ten vin­den op www. ord­nor­way.com. On­ze aan­ra­der: de tocht naar Prei­ke­sto­len, een klif die 605 me­ter bo­ven de Ly­se ord uit­steekt. Ga zo vroeg mo­ge­lijk om de zon op te zien ko­men. De­ze en an­de­re rou­tes op www.

ord­nor­way.com. Nog meer idee­ën op­doen? Kijk op www. vi­sit­nor­way.nl en www. ord­nor­way.nl.

On top of the world, ba­by!

Klaar voor de kick!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.