Een stuk­je ge­schie­de­nis

Gloss - - Lifestyle -

Op de Vi­king-ne­der­zet­ting op het ei­land Buk­ko zie je hoe de Vi­kings vroe­ger leef­den, aten en dron­ken. Na een kor­te rond­lei­ding wor­den hap­jes uit de his­to­rie ge­ser­veerd en bier vol­gens ou­de tra­di­tie ge­schon­ken. Hier­na wan­del je on­ge­veer een ki­lo­me­ter naar het Nord­ve­gen His­to­ry Cen­tre en voilà, je hebt je stuk­je cul­tuur voor de dag ge­had.

Ac­teurs spe­len scè­nes uit het le­ven van de Vi­kings na op Buk­ko.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.