Ti­me to glow

Wil jij je wit­te kop­pie trans­for­me­ren tot een sun­kis­sed fa­ce? Geen zon voor no­dig! Het is ge­woon een kwes­tie van slim ver­zor­gen, sme­ren en poe­de­ren. Met de­ze tips loop je er voort­aan stra­lend bij.

Gloss - - Inhoud -

Een stra­len­de huid in slechts een paar stap­pen

Wat be­te­kent ‘to glow’ nou ei­gen­lijk?

De term ‘glow’ is ge­spreks­on­der­werp num­mer één on­der de vi­sa­gis­ten, beau­ty­blog­gers en ma­ke-up fa­na­ten. Het be­te­kent ei­gen­lijk stra­len, en hier­mee wordt be­doeld; een zui­ve­re huid met een goe­de door­bloe­ding die van bin­nen én van bui­ten straalt. Hoe je daar­aan komt? Ge­niet van vol­doen­de vi­ta­mi­ne­bron­nen en zorg voor de juis­te rei­ni­ging en ver­zor­ging van je huid. Maak het af met een high­ligh­ter en kom stra­lend de dag door!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.