Roy­als

De brui­loft van Pip­pa Middle­ton (33) en haar ban­kier Ja­mes Mat­thews (41) kan ge­rust hét so­ci­e­ty­hu­we­lijk van het jaar wor­den ge­noemd. De fees­te­lijk­he­den, die uit­ein­de­lijk € 800.000,heb­ben ge­kost, ver­lie­pen zon­der ook maar één wan­klank.

Gloss - - Inhoud -

Bruids­kin­de­ren ste­len de show op brui­loft van tan­te Pip­pa

Al­leen prins­je Ge­or­ge, die sa­men met zijn zus­je één van de bruids­kin­de­ren van zijn tan­te was, liet zich van zijn meest on­deu­gen­de kant zien. En daar had zijn moe­der prin­ses Ka­te en zus van de bruid, haar han­den vol aan …

Sa­men met haar va­der, Mi­chael Middle­ton, kwam Pip­pa in een klas­sie­ke Ja­gu­ar MK V uit 1951 bij de rij­ke­lijk met bloe­men ver­sier­de St. Mark’s Church in Berk­shi­re aan­rij­den. De jurk die de bruid droeg, is van mo­de­huis Gi­les De­a­con. Een oog­ver­blin­den­de wit­te out­fit van kant met een la­ge rug, een op maat ge­maak­te slui­er van tu­le be­zet met pa­rels van hoe­den­ma­ker

Step­hen Jo­nes, een ti­a­ra van Ro­bin­son Pel­ham en ivoor­kleu­ri­ge pumps met pa­rels van Ma­no­lo Blan­h­nik. Haar dia­man­ten oor­bel­len wa­ren een ver­wij­zing naar het hu­we­lijk van haar zus prin­ses Ka­te, die ze droeg als het on­ver­ge­te­lij­ke bruids­meis­je met de mooie bil­len in 2011. Vol­gens de ex­perts kostte de jurk van Pip­pa on­ge­veer € 45.000,-. Ui­ter­aard werd er reik­hal­zend uit­ge­ke­ken naar Meghan, de vrien­din van Har­ry, maar zij woon­de, zo­als ver­wacht, de ce­re­mo­nie niet bij en ver­scheen pas aan het eind van de dag, net op tijd voor de vlieg­show die al­le 1100 gas­ten kon­den be­kij­ken van­uit de enor­me gla­zen pa­leis­tent die in de tuin

van de Middle­tons was op­ge­bouwd.

Ka­te heeft haar han­den vol aan de bruids­kin­de­ren Het bruids­paar Pip­pa en haar Ja­mes

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.