Bij­na ie­der mens heeft ze wel, voor­oor­de­len …

Gloss - - Waargebeurd -

Een ge­han­di­cap­te is zie­lig, een dak­lo­ze heeft het aan zich­zelf te dan­ken en een bank­roe­te mil­jo­nair had maar be­ter moe­ten we­ten. Ie­der­een heeft ze, be­hal­ve ik … (dacht ik). Tot­dat ik voor een be­zoek aan het zie­ken­huis een vrouw zag staan met een bad­jas aan, neus vol met slan­ge­tjes, zuur­stof­tank en al­le toe­be­ho­ren met zich mee­dra­gend, met op haar lip, ja­wel, een si­ga­ret! De rook­plui­men zo hoog bo­ven de in­fu­sen uit, het leek wel een ja­ren 80 dis­co. Mijn he­mel, dacht ik, ben je nog niet ziek ge­noeg? Je krijgt al he­le­maal geen lucht! Ge­luk­kig dacht ik di­rect, mis­schien heeft ze te ho­ren ge­kre­gen dat ze nog 1 maand te le­ven heeft en is dit nog al­les wat ze heeft. Daar­om is niks wat het lijkt en oor­deel dus niet als je niet ver­oor­deeld wilt wor­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.