Jane Pe­ters, top­kap­per en pre­si­dent In­ter­coi ure:

Gloss - - Stars -

“Het haar van Ger­ral­da was erg droog en on­ge­zond. We heb­ben het haar in la­ge la­gen bot ge­knipt zo­dat ze het los en vast kan dra­gen. Om het haar te la­ten le­ven heb­ben we een ko­per blon­de high­light aan­ge­bracht. Voor haar zijn de pro­duc­ten van de He­a­ling Oil lijn van L’ANZA per­fect.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.