De ba­sis

Gloss - - Beauty -

Nu je huid goed ver­zorgd is, wordt het tijd om hem egaal te ma­ken. Dit kun je doen door een BB- of een Cc-crè­me aan te bren­gen of een foun­da­ti­on die licht weer­kaatst. Nu zul je mis­schien den­ken “hoe kan een foun­da­ti­on licht weer­kaat­sen?”, maar te­gen­woor­dig be­staan ze echt. Zo heeft Di­or de Di­ors­kin Star ont­wik­keld, een ge­wicht­lo­ze foun­da­ti­on die het ‘light pul­si­on com­plex’ be­vat, wat ei­gen­lijk een ge­a­van­ceer­de licht­tech­no­lo­gie is. De mi­cro jne si­li­ca­deel­tjes vol mi­ne­ra­le pig­men­ten van­gen het licht op en re ec­te­ren het, zo­dat er een prach­ti­ge glow ont­staat zón­der dat het gaat glim­men.

Bron­zer van Gu­er­lain,

ca. € 51,92

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.