Her­in­ne­rin­gen aan din­gen die je nooit hebt mee­ge­maakt

Gloss - - Lifestyle -

Een dui­de­lij­ker be­wijs dan dit kun je niet heb­ben: wan­neer je plaat­sen en ge­beur­te­nis­sen haar­fijn kunt be­schrij­ven ter­wijl je er ei­gen­lijk nog nooit ge­weest bent, ben je er waar­schijn­lijk in je vo­ri­ge le­ven wél ge­weest. De her­in­ne­rin­gen zit­ten dan nog in je on­der­be­wust­zijn.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.