Je hebt dé­jà vu’s

Gloss - - Lifestyle -

Bij een dé­jà vu heb je het ge­voel dat je een be­paald mo­ment al eens eer­der hebt mee­ge­maakt. Vaak ver­dwijnt dit ge­voel na een kor­te tijd, maar soms ben je er van over­tuigd dat dit niet de eerste keer is dat je iets mee­maakt. Als blijkt dat je wer­ke­lijk we­der­ge­bo­ren bent, kan dit ge­voel dus wel eens klop­pen. Je her­in­nert dan een be­paald mo­ment uit het le­ven voor je hui­di­ge le­ven.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.