Je hebt soul­ma­tes

Gloss - - Lifestyle -

Je leert ie­mand ken­nen en op de één of an­de­re ma­nier be­grijp je haar al zon­der dat zij ook maar iets hoeft te zeg­gen. Of je hebt juist een af­keer voor be­paal­de men­sen, die on­ver­klaar­baar is. Dat kan zijn om­dat je ze in je vo­ri­ge le­ven al eens hebt ont­moet en de ge­voe­lens des­tijds zo sterk wa­ren, dat ze in je hui­di­ge le­ven nog steeds aan­we­zig zijn.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.