Je hebt he­le an­de­re in­te­res­ses dan de mees­ten

Gloss - - Lifestyle -

Op school, op je werk of bij een be­zoek aan je fa­mi­lie: wan­neer an­de­ren over het weer en voet­bal dis­cus­si­ë­ren, zit jij met je ge­dach­te bij he­le an­de­re za­ken. Men­sen vin­den jou mis­schien ge­slo­ten of on­ge­ïn­te­res­seerd, maar voor jou voelt het on­na­tuur­lijk om te­gen je in­ner­lij­ke ge­voel in te gaan.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.