North Sea Jazz Fes­ti­val 2017

Gloss - - Films/boeken/evenementen -

7 t/m 9 ju­li

Het North Sea Jazz Fes­ti­val vindt al­weer ve­le ja­ren plaats in de Ahoy in Rot­ter­dam. Zo­als de naam al aan­geeft ko­men voor­al de lief­heb­bers van jazz­mu­ziek en mu­ziek­soor­ten als R&B, blues, funk, soul, en­zo­voorts aan hun trek­ken. In het ver­le­den tra­den Ne­der­land­se en bui­ten­land­se gi­gan­ten uit de­ze mu­ziek­soor­ten op in de Ahoy en nog eer­der op de ou­de lo­ca­tie in Den Haag. Be­hal­ve gro­te na­men is North Sea Jazz ook de plek waar jong ta­lent haar door­braak kan be­le­ven. Wie overeind blijft tij­dens dit fes­ti­val met haar jn­proe­vers gaat een goe­de toe­komst te­ge­moet. www.north­sea­jazz.com

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.