The­a­ter op ´t Zand 15 ju­li

Gloss - - Films/boeken/evenementen -

Gra­tis toe­gan­ke­lijk cul­tu­reel fes­ti­val dat plaats­vindt op het Koot­wij­ker­zand mid­den op de Ve­lu­we. Het Koot­wij­ker­zand ligt tus­sen Apel­doorn en Bar­ne­veld. Er wordt een woest uit­da­gend pro­gram­ma voor jong en oud aan­ge­bo­den dat het the­ma ‘’Stuif­zand’’ al­le recht aan doet. De om­ge­ving rond­om de uit­kijk­to­ren is een steeds wis­se­lend de­cor voor ar­ties­ten, work­shop­lei­ders, clowns en mu­zi­kan­ten. Het fes­ti­val leent zich pri­ma in com­bi­na­tie met een

ets­tocht of wan­de­ling. Rust uit op een kleed­je on­der het ge­not van een drank­je en een hap­je dat ter plek­ke ver­krijg­baar is.

www.the­a­ter­opt­zand.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.