50+ vrou­wen

De­ze maand blaast ze vijf­tig kaars­jes op haar ver­jaar­dags­taart uit. De vrouw van wie je ge­wend bent dat ze eer­der uit een taart springt dan er zelf een hap van neemt, over het strand holt in een rood bad­pak en zich nog steeds laat fo­to­gra­fe­ren in sexy lin

Gloss - - Inhoud -

Het sexappeal van Pa­me­la An­der­son

Spraak­ma­kend, ze­ker. Stijl­vol, ook! En nog steeds sexy? Na­tuur­lijk! We heb­ben het na­tuur­lijk wel over Pa­me­la An­der­son. Het is be­gin ja­ren ne­gen­tig als de we­reld ken­nis maakt met C.J. Par­ker, ge­speeld door een Ca­na­de­se scho­ne. Ze rent over het strand in een knal­rood bad­pak dat zo hoog op­ge­sne­den is dat de aan­de­len van Veet om­hoog schie­ten en wij vrou­wen mas­saal on­ze pijn ver­bij­ten bij de eerste se­rie la­ser­ap­pa­ra­ten. Glad wil­len we zijn. Er mag geen haar­tje te spot­ten zijn van on­ze lie­zen tot on­ze tail­le en, als we dan toch be­zig zijn, gooi er dan ook maar een spuit­je in de lip­pen en een borst­ver­gro­ting te­gen­aan. Wie echt ner­gens voor te­rug­schrikt, doopt haar lok­ken in de per­oxi­de en maalt ver­vol­gens niet om een do­de bos pie­ken. Pam heeft het en dus is het sexy. De re­li­gie van ro­de bad­pak­ken, pruil­lip­pen, kin­der­stem­me­tje en een vol­was­sen voor­ge­vel do­mi­neert de te­le­vi­sie en het tes­tos­te­ron van de man­nen we­reld­wijd. Er volgt een se­rie voor Play­boy en al snel is Pa­me­la voor Play­boy het boeg­beeld dat niet weg te den­ken is uit de schap­pen. Maar liefst der­tien keer siert ze we­reld­wijd de co­ver van het bloot­blad en de we­reld krijgt geen ge­noeg van de sexy strand­wacht. Haar ont­moe­ting met Tom­my Lee, de drum­mer van Möt­ley Cr­üe is van his­to­ri­sche waar­de. Am­per vier da­gen la­ter trouwt ze met hem op het strand. Er volgt een uit­ge­lek­te seksta­pe die de weg vrij­maakt voor de Kim Kar­das­hians en Pa­ris Hil­tons van de­ze we­reld, maar laat één ding dui­de­lijk zijn: Pam was de eerste die van een schan­daal een su­per­com­me­ri­eel avon­tuur maakt. Wie por­no zegt, zegt Pa­me­la. Wie pro­vo­ce­rend zegt, zegt Pa­me­la. En wie pa­pa­raz­zi zegt, zegt Pa­me­la. Want de blon­di­ne zit nooit om een sexy po­se ver­le­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.