Gloss Ge­spot

Gloss - - Inhoud -

De laat­ste trends ge­spot door ons

De­ze jeug­dig hou­den­de ge­zicht­smelk ver­frist en be­schermt de huid. Het be­vat het spe­ci­a­le smart an­ti­oxi­dant com­plex van mos, korst­mos, varens en vrou­wen­man­tel. De­ze ge­zicht­smelk hy­dra­teert de huid en be­strijdt jne lijn­tjes en an­de­re eerste symp­to­men van ver­ou­de­ring. De na­tuur­lij­ke an­ti­oxi­dan­ten be­scher­men de col­la­geen­struc­tu­ren en be­vor­de­ren het be­houd van een ste­vi­ge, veer­krach­ti­ge huid. De crè­me moet je rij­ke­lijk aan­bren­gen op ge­zicht en nek voor een na­tuur­lij­ke boost! Voor meer in­for­ma­tie kijk je op www.ma­dar­a­cos­me­tics.nl Prijs: € 35,-

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.