Bin­nen 3 da­gen 3 pond ver­lie­zen

Slank door won­der­thee

Gloss - - Inhoud -

Bam­boe thee met ci­troen­gras en si­naas­ap­pel

ZO WERKT HET: Ci­troen­gras en bam­boe thee (dat rijk aan ka­li­um is) hy­dra­te­ren en zui­ve­ren het li­chaam. Het vi­ta­mi­ne C uit de si­naas­ap­pel ver­snelt de vet­stof­wis­se­ling, waar­door de ki­lo’s er snel­ler af zul­len gaan. Tip: De­ze thee kun je het bes­te in de mid­dag drin­ken. ZO MAAK JE HET: Snijd een hal­ve sten­gel ci­troen­gras in stuk­jes en rasp de schil van een hal­ve si­naas­ap­pel. Pers ver­vol­gens de si­naas­ap­pel uit. Vul het sap met wa­ter aan tot­dat je op de 500 ml zit, en kook het ge­heel. Schenk nu het ko­ken­de wa­ter over 2 tot 3 zak­jes bam­boe thee, het ci­troen­gras en de ge­rasp­te si­naas­ap­pel­schil. Laat het drie mi­nuut­jes in­trek­ken en laat het via een zee e je thee­glas in­stro­men. Ge­nie­ten maar!

Zwar­te thee met chi­li en ro­ze­ma­rijn

ZO WERKT HET: De capsa­ï­ci­ne in chi­li, de ca­fe­ï­ne uit zwar­te thee en de ethe­ri­sche oli­ën in ro­ze­ma­rijn sti­mu­le­ren het me­ta­bo­lis­me. Wil je het e ect van de­ze thee ver­ster­ken? Eet dan tij­dens de twee­de maal­tijd van de dag 1 hand­je ei­wit en 2 hand­jes groen­ten. Bij­voor­beeld 125 gram ge­bak­ken kip let met 250 gram broc­co­li. Sla kool­hy­dra­ten over! ZO MAAK JE HET: Pak 1 klei­ne ro­de pe­per en ver­wij­der de zaad­jes. Snijd de pe­per ver­vol­gens in rin­ge­tjes. Doe nu 1 tot 2 tak­jes ro­ze­ma­rijn tus­sen je han­den en wrijf zacht­jes. Voeg aan an­der­hal­ve eet­le­pel zwar­te thee, de ro­de pe­per en de ro­ze­ma­rijn tak­ken 500 ml ko­kend wa­ter toe. Laat dit 3 mi­nu­ten in­trek­ken en schenk het door een zee e in je glas.

Hi­bis­cus­thee met ci­troen en gem­ber

ZO WERKT HET: Het vi­ta­mi­ne C van de ci­troen en de scherp­te van de gem­ber ver­ho­gen je vet­ver­bran­ding en hi­bis­cus­thee heeft een licht vocht­af­drij­vend e ect. Tip: Zorg er­voor dat je het drank­je aan het ein­de van de dag al maakt, zo­dat je het voor­dat je gaat sla­pen koud kunt drin­ken. Zo ver­lies je tij­dens het sla­pen ki­lo’s! Ide­aal toch?! ZO MAAK JE HET: Rasp de schil van een hal­ve bi­o­lo­gi­sche ci­troen en pers de hal­ve ci­troen uit. Schil het stuk­je gem­ber ter groot­te van een ha­zel­noot en snijd het in schij es. Doe nu al­les in een maat­be­ker en voeg er an­der­hal­ve eet­le­pel hi­bis­cus­thee en 500 ml ko­kend wa­ter aan toe. Laat het vijf mi­nu­ten in­trek­ken en giet het ver­vol­gens weer door een zee e in je thee­glas.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.