Blits in het badpak

Welk badpak past bij jou?

Gloss - - Inhoud -

Het badpak door de eeu­wen heen

Hal­ver­we­ge de 19e eeuw wer­den de jur­ken voor­zien van lo­den ge­wich­ten om de boel op z’n plaats te hou­den, ge­com­bi­neerd met knie­lang on­der­goed. Ver­re­weg van een Bay­watch-look dus! Ove­ri­gens was zo’n ‘red­der in rood badpak of zwem­broek ‘ ook niet echt no­dig, zwem­men werd er na­me­lijk nog niet echt ge­daan. De warm­te van de zon­ne­stra­len en voor­zich­tig poot­je ba­den wa­ren toch wel de hoog­te­pun­ten van de dag des­tijds. Van­af 1907 kwam daar ver­an­de­ring in; de Au­stra­li­sche zwem­mer Anet­te Kel­ler­man waag­de zich aan het eer­ste een­de­li­ge badpak om het Ka­naal mee over te zwem­men. Na de Eer­ste We­reld­oor­log kwam er wat pro­gres­sie in de bad­kle­ding. Vrou­wen kwa­men met de ‘mail­lot’ (ook wel on­e­pie­ce ge­noemd) voor de dag, een wol­len rom­per die nog een deel van de bo­ven­be­nen be­dek­te. Toch was ook dit item niet al­les, ze­ker niet wan­neer je een plons in het wa­ter nam en je ver­vol­gens de daar­op­vol­gen­de uren met een nat­te ‘rom­per’ rond­liep. Het werd dus tijd voor ver­an­de­ring! Toch duur­de het nog ze­ker twee de­cen­nia voor­dat er bad­kle­ding kwam in de vorm zo­als we die nu ken­nen.

Ma­ri­lyn Mon­roe

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.