Beau­ty by Co­lor­crew

Wat heer­lijk zo’n war­me zo­mer! We ge­nie­ten er zo van, maar dan na­tuur­lijk wel met de jnste pro­duc­ten die on­ze “ou­de” huid­jes be­scher­men, ons op­ka­le­fa­te­ren en er be­ter uit la­ten zien.

Gloss - - Inhoud -

sa­men Co­lor­sto­ries en Ingrid Bur­ger en Pier­re Meij schrij­ven events en pro­mo­tie­bu­reau in zijn te­vens part­ner van Co­lor­crew, for Hair, Ma­ke-up & Sty­ling. beau­ty én The Col­le­ge - Aca­de­my www.co­lor­sto­ries.nl www.co­lor­crew.nl www.the-col­le­ge.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.