An­ge­la’s we­reld

Gloss - - Inhoud -

Er is veel te doen in show­bizz­land. In el­ke edi­tie van GLOSS neem ik je mee naar een par­ty of eve­ne­ment en laat ik je de nieuw­ste beau­ty­pro­duc­ten en be­han­de­lin­gen zien die de ce­lebs ook ge­brui­ken of doen. Dit keer was ik bij Dé So­ci­e­ty Lunch in Kas­teel De Wit­ten­burg in Was­se­naar.

Zin­de­ren­de kas­teel­lunch

Hij had het weer he­le­maal voor el­kaar! Een prach­ti­ge am­bi­an­ce, waan­zin­ni­ge Spaan­se én Hol­land­se mu­zi­ka­le om­lijs­ting en span­nen­de gas­ten. De So­ci­e­ty Lunch van To­ny Te­tro was weer een da­ve­rend suc­ces. We­ken van te vo­ren ben ik be­zig ge­weest om de juis­te out t in ‘Fla­men­go’ uit te zoe­ken, tot de dag daar was. Heet, bloed­heet was het. He­le­maal in de sfeer van het the­ma. Mijn out t was echt té warm en ik moest op het laat­ste mo­ment voor iets an­ders kie­zen. Want met mijn op­vlie­gers, die ik te­gen­woor­dig heb, was het niet te doen om in een syn­the­ti­sche blou­se met lan­ge rok op de lunch te ver­schij­nen. Het werd dus een rood, kort jurk­je, met een Spaan­se waai­er. Maar wat heb­ben we ge­no­ten op Kas­teel De Wit­ten­burg in Was­se­naar in de prach­ti­ge tuin. Oud­ge­dien­den als Ron­nie To­ber, Ben Kra­mer, Ma­ris­ka van Kol­ck en ve­le an­de­re Bn’ers ga­ven ac­te de pré­sen­ce. Een lunch die niet meer weg te krij­gen is uit de so­ci­e­ty van Ne­der­land.

Or­ga­ni­sa­tor To­ny Te­tro om­ringd door het GLOSS team.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.