Zo zorg je er­voor dat je li­chaam min­der in­su­li­ne aan­maakt:

Gloss - - Health -

Eet min­der sui­ker, dus ga wat min­der vaak langs de plaat­se­lij­ke snack­bar, laat dat co­laatje staan en kies vers­ge­pers­te vruch­ten­sap­pen in plaats van die uit een pak. Naast min­der sui­ker, ra­den wij je ook aan om min­der ge­r­af

neer­de kool­hy­dra­ten te eten. Kool­hy­dra­ten zor­gen juist voor de aan­maak van in­su­li­ne. Ga voor meer ei­wit­ten. Ei­wit­ten zor­gen er na­me­lijk voor dat de bloed­sui­ker­spie­gel niet snel stijgt. Hier­door is er min­der in­su­li­ne no­dig. Kies va­ker voor vis. Vis be­vat de ge­zon­de ome­ga 3 vet­ten en helpt de in­su­li­neni­veaus te ver­la­gen. Be­weeg! Dank­zij li­chaams­be­we­ging ver­be­tert de in­su­li­ne­ge­voe­lig­heid, waar­door je er min­der van no­dig hebt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.