CHOLECYSTOKININE CCK )

Gloss - - Health -

Ook cho­le­sy­s­to­ki­ni­ne is een ver­za­di­gings­hor­moon dat wordt ge­pro­du­ceerd in de darm­cel­len. Door er­voor te zor­gen dat je een hoog ni­veau CCK hebt, heb je lan­ger een ver­za­digd ge­voel, of je nou dik of dun bent.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.