PEPTIDE YY PYY )

Gloss - - Health -

En dan heb­ben we nog Peptide YY, een an­der darm­hor­moon dat de eet­lust re­gelt. Het wordt ge­pro­du­ceerd door cel­len in de dar­men. Door het ni­veau van Peptide YY te ver­ho­gen, ver­min­der je het ri­si­co op obe­si­tas.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.