Ba­na­nen­brood

Gloss - - Beauty -

• ½ rij­pe ba­naan, ge­pu­reerd • 1 el aman­del­meel • 1 el ko­kos­melk

VOOR

Éen keer

HOUDBAARHEID

Éen­ma­lig ge­bruik

NUTTIGE TIP

Je kunt ko­kos­melk ver­van­gen door ge­wo­ne melk of yog­hurt Een snel­le blik op dit re­cept doet je ver­moe­den dat je iets lek­kers gaat bak­ken – maar nee, dit is voor je ge­zicht. Ba­na­nen zijn rijk aan ka­li­um en vi­ta­mi­ne A, B en E, die het vast­hou­den van vocht be­vor­de­ren, de huid ega­li­se­ren en be­scher­men te­gen vrije ra­di­ca­len. Aman­del­meel is een heer­lij­ke na­tuur­lij­ke pee­ling, die voor­zich­tig do­de huid­cel­len weg­veegt en je ge­zicht laat glan­zen. De voe­den­de ko­kos­melk is een ide­a­le toe­voe­ging aan de­ze scrub: het heeft al­le voor­de­len van ko­kos­olie, maar het is niet af­slui­ten zo­als de olie­te­gen­han­ger. Dit be­te­kent dat het niet je po­ri­ën af­sluit, maar je huid laat ade­men. Ko­kos­melk is ook een ge­wel­di­ge ma­ke-upre­mo­ver!

1 Meng al­le in­gre­di­ën­ten tot een

pas­ta. 2 Scrub er het ge­zicht mee, was het af

zo­dra het ge­zicht is ge­rei­nigd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.