7x Prach­ti­ge krul­len

Gloss - - Mode -

WAN­NA MUK? Dit pro­fes­si­o­ne­le haar­cos­me­ti­ca­me­rk uit Au­stra­lië valt op! Waar­om? Door de unie­ke en zó her­ken­ba­re ver­pak­kin­gen, de exo­ti­sche geur­ex­trac­ten van groe­ne ap­pel, ki­wi en va­nil­le, maar voor­al door de per­fec­te pro­duct­lij­nen voor ie­der haar­ty­pe. Zo is er ook een spe­ci­aal voor krul­lend haar. De Kin­ky muk Curl Am­pli er geeft je haar glans, voor­komt dat het plui­zig wordt en ver­sterkt en ac­cen­tu­eert je krul­len. Om het ul­tie­me e ect te be­rei­ken ge­ven we je er de Kin­ky muk Le­a­ve-in Moi­stu­ri­ser bij. De­ze breng je aan op voch­tig, ge­was­sen haar, voor­dat je de Curl Am­pli er ge­bruikt. Met de­ze twee pro­duc­ten ben je ge­ga­ran­deerd van prach­ti­ge krul­len! Te be­stel­len op www.kap­pers­voor­deel.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.