“Vroe­ger was ik on­ge­dul­dig en wil­de ik al­tijd over­al di­rect op re­a­ge­ren, maar nu ik ou­der word, denk ik va­ker: la­ten we even wach­ten en kij­ken wat er ge­beurt. Het is een in­tu­ï­tie die door leef­tijd en le­vens­er­va­ring is ont­staan.”

Gloss - - Mode -

Wie aan­ge­val­len wordt, voelt de adre­na­li­ne door het lijf stro­men. Van­uit de pre­his­to­rie zorg­de de adre­na­li­ne er­voor dat je lijf zich klaar maak­te om te vluch­ten of te vech­ten. Er gaat meer bloed naar je spie­ren en min­der naar je neo-cor­tex. Lo­gisch, want wie oog in oog stond met een di­no­sau­rus of be­dreigd werd door een an­de­re stam, ging daar niet eerst over na­den­ken. Zoi­ets vroeg om ac­tie, en wel on­mid­del­lijk. Die ge­woon­te is er bij de mo­der­ne mens nog steeds niet uit. Komt er een ver­dacht per­soon op je af ge­lo­pen, dan voel je je spie­ren al aan­span­nen. Word je door ie­mand be­le­digd of zegt ie­mand iets wat je ab­so­luut niet be­valt? Dan ge­beurt exact het­zelf­de. Meer bloed, min­der naar de her­se­nen. Niet be­paald het ide­a­le mo­ment dus om een goed weer­woord te be­den­ken. Hoe ou­der, hoe wij­zer, houdt soms in, hoe ou­der, hoe af­wach­ten­der. Want wie niet di­rect de nood­zaak voelt om over­al op in te gaan, komt er al snel ach­ter dat na kort ver­loop van tijd de za­ken zich­zelf wel op­ge­lost heb­ben. En zo houd je een hoop tijd over voor veel leu­ke­re din­gen.

Kim Ca­trall (60):

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.