“Zin­gen is ge­wel­dig voor je ge­zond­heid. Je rekt je lon­gen op en vult ze met meer lucht, waar­door er meer zuur­stof in je bloed komt.”

Gloss - - Mode -

Wan­neer er min­der zuur­stof in je bloed komt, lig­gen al­ler­lei kwaal­tjes op de loer. Lus­te­loos­heid, ver­moeid­heid om er een paar op te noe­men die niet di­rect le­vens­be­drei­gend zijn. Maar het kan er­ger, zo­dra je lijf niet ge­noeg zuur­stof bin­nen­krijgt. Zin­gen is niet al­leen een fan­tas­ti­sche ma­nier om je­zelf op te pep­pen met een ex­tra do­sis zuur­stof, maar je wordt er ook nog eens hap­py van. Een win-win si­tu­a­tie dus.

Ma­ri­sa To­mei (52):

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.