Po­wer­pop­jes

Gloss - - Mode -

Er zijn van die din­gen die je al­tijd wilt we­ten. Zo­als: hoe past al­les wat je no­dig hebt in slechts één stuk hand­ba­ga­ge. Of: wat is de ge­mid­del­de snel­heid van af­ta­ke­len als je een nacht­je door moet ha­len en met welk kwa­draat kun je dat ver­me­nig­vul­di­gen zo­dra je de veer­tig of vijf­tig bent ge­pas­seerd? Maar ook, want je bent ten­slot­te vrouw en daar­door ge­zond nieuws­gie­rig naar de geheimen van an­de­re vrou­wen: wat blijft er over van het kla­ter­gou­den le­ven­tje van al die In­st­agram-ce­le­bri­ties als je al­le lters er­van af­haalt? Vra­gen, vra­gen! Toen Co­ren­don me uit­no­dig­de voor nacht­vlucht­je rich­ting Cap­pa­do­cië, om daar tij­dens een bal­lon­vlucht de zon te zien op­ko­men, ‘s mid­dags door te vlie­gen naar An­ta­lya om daar de stad te be­zoe­ken en ‘s avonds ge­trak­teerd te wor­den op een uniek con­cert van Kar­su in het twee­dui­zend jaar ou­de open­lucht­the­a­ter in As­pen­dos, en dat al­les in het ge­zel­schap van zo’n hon­derd beau­ty­blog­gers, twij­fel­de ik geen se­con­de. Bal­lon­vaart, beau­ty­blog­gers, what’s not to lo­ve? Met pro­fes­si­o­ne­le pop­jes zo­als Lau­ra Pon­ti­cor­vo, Se­re­na Ver­bon en Roos van der Aa, de al­ler­schat­tig­ste blon­di­ne van Sty­le­my­day.nl die vo­rig jaar door de me­dia tot de nieu­we vrien­din van Max Ver­stap­pen werd ge­bom­bar­deerd, de­den we in hoog tem­po de high­lights van Tur­kije aan. Nou kan ik na die drie da­gen Tur­kije op top­snel­heid con­clu­de­ren dat Max Ver­stap­pen waar­schijn­lijk zijn stin­ken­de best heeft moe­ten doen om dit zo­ge­naam­de pop­je bij te hou­den. Want waar hij een heel team voor heeft, ik­te Roos al­les in haar een­tje. Net als al­le an­de­re pic­tu­re per­fect po­wer­pop­jes. Met een vast­hou­dend­heid die de vak­vrouw on­der­scheidt van de ama­teur werd er ein­de­loos ge­zocht naar het ide­a­le shot, de bes­te hoek, het mooi­ste uit­zicht, de smas­hing sel e en dat al­les op hak­ken, met smet­te­lo­ze ma­ke up en in beel­di­ge mix ‘n match set­jes die met een klei­ne aan­pas­sing ge­schikt zijn voor elk mo­ment voor de dag. Waar­mee ook dat vraag­stuk ein­de­lijk op­ge­lost was. Na drie da­gen wist ik één ding ze­ker: de pop­jes zijn de toon­aan­ge­ven­de power­girls van nu. En met het tem­po waar­in zij hun le­ven lei­den, weet ik dat die jne al­les­ver­hul­len­de over­si­zed zon­ne­bril nooit out of sty­le zal ra­ken. En dat is geen slecht nieuws, zo na je vijf­tig­ste.

Ka­th­leen Vael is foun­der van NYBF Cos­me­tics (www. nybf.nl) en heeft zelf in­mid­dels ook de vijf­tig be­reikt. Ie­de­re maand geeft ze haar vi­sie op het le­ven van de 50+ vrouw.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.